top of page

VI I BEDICO TILBYR VAKSINERING

Dette gjelder alle typer yrkesvaksiner samt influensavaksiner.

INFLUENSAVAKSINE OG COVID-19:

Risikogruppene for influensa og Covid-19 er delvis overlappende.

 

Det er ikke mulig å skille kliniske tegn på de to sykdommene. Det er også mulig å være smittet av begge de to sykdommene samtidig.

 

Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus og vil ikke beskytte mot Covid-19.

Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbel-infeksjon med influensa og covid-19 og for å hindre at influensaepidemien forværrer situasjonen ytterligere.

 

Vi kommer gjerne til dere og setter alle typer vaksiner. Enten dette er ulike yrkesvaksiner eller influensavaksiner.

 

Dette er både tids og kostnadseffektivt for dere som bedrift

 

Det er også så klart mulig å komme til oss og vaksinere seg

bottom of page