top of page

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Arbeidsmiljøet bør sees på i et helhetlig perspektiv hvor både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet sees i sammenheng.

 

Med psykososialt arbeidsmiljø menes faktorer som omhandler samspill og trivsel i bedriften. For å kunne foreslå gode og målrettede tiltak gjør vi skreddersydde kartlegginger ut fra ønske og behov. 

 

Vi har solide kartleggingsverktøy hvor vi kan se på ulike faktorer knyttet til trivsel, samspill og potensiale. Eksempler på typer kartlegginger; 

 

  • Arbeidsmiljøundersøkelser på nett

  • Intervju 1-1

  • I team

  • Som del av helseovervåkning

Vi har også et fokus som vi mener er viktig, nemlig også å se på hva som faktisk er bra i bedriften. "Dette kan vi lære mye av og gjøre mer av".

bottom of page