Blå Vasket Wall

BEDICO TEAMET

HMS rådgiver og fysioterapeut.

e-post: marita@bedico.no

tlf:95288689

Marita Skotvoll

Wenche Brandtzæg

HMS rådgiver og psykiatrisk sykepleier

e-post: wenche@bedico.no

tlf: 91514975

Mette Jacobsen

Ingrid Lium

Ingrid Lium

Avdelingsleder, HMS rådgiver/ fysioterapeut.

e-post: Ingrid@bedico.no

tlf: 90643888

Mette Jacobsen

 

HMS rådgiver og sykepleier

e-post: mette@bedico.no

tlf: 41425421

Aleksander Blom

HMS rådgiver og yrkeshygieniker

e-post: aleksander@bedico.no

tlf: 46815055

Karin Uldal

Administrasjon og helsesekretær

e-post karin@bedico.no

tlf: 41425421

Tonje T Sørdal

HMS rådgiver og sykepleier

e-post: tonje@bedico.no

tlf: 92885898

Line M Mollan

HMS rådgiver og sykepleier

e-post. line@bedico.no

tlf: 47259784

Bent Korssjøen

Medisinsk ansvarlig lege

e-post: bent@bedico.no

tlf: 73185210

Thomas Karlsen

Daglig leder og HMS rådgiver

e-post: thomas@bedico.no

tlf: 48601117

VÅR VISJON, MISJON OG VERDIER

VÅR VISJON

"Vi utgjør en forskjell og skal være foran med bistand som løfter mennesker og organisasjoner"

 

Det som utgjør en forskjell i organisasjoner er alle de unike menneskene. God ivaretakelse av ansatte og ledere er det som virkelig betyr noe.

Overordnet målsetning

«Å være en foretrukken leverandør av bedriftshelse og tjenester innenfor våre kjerneområder»

Vår misjon

Vårt dypeste formål er å bidra til bedre helse og forebygge fysisk eller psykisk arbeidsrelatert sykdom og personskade.

Vår bistand skaper verdi og er lønnsomt for våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere

Våre verdier

Alt det vi gjør i Bedico HMS har bakgrunn i våre kjerneverdier. Våre verdier gjenspeiler måten vi tenker og arbeider på. Disse er byggesteiner for vår kultur og vår utvikling

Vi ønsker at våre verdier skal være synlige for alle de som kommer i kontakt med oss.

«KIME»

 

​Kvalitet

  • i alle ledd,

  • i ord og i handling

Innovativ​

  • løsningsorientert

  • fremtidsrettet

 

​Målrettet

  • skape vekst - for selskapet og for hver enkelt ansatt

 

Ekte

  • service,

  • solid kompetanse

  • varige relasjoner