top of page

Mestring og arbeidsglede

Vi i Bedico har et forebyggende fokus og bistår med tilrettelegging når ansatte eller ledere opplever å ikke mestre arbeidsdagen. 

Vårt fokus er å ivareta ansatte og ledere og bistå med konstruktive løsninger i en travel hverdag. Målet er å ha en hverdag med opplevelse av balanse og glede.

Gjennom våre metoder ønsker vi å bistå på en slik måte at sykdom og sykefravær unngås. Gevinsten er medarbeidere som er mer fornøyd og mer effektive noe som både slår positivt ut på arbeidsmiljøet og lønnsomheten.

Når vi bistår i dette arbeidet kartlegger vi hvilke faktorer som kan være kilder eller opplevelser av lite mestring. Gjennom kartleggingen er målet å veilede ledere og ansatte opp mot krav, støtte og roller.

bottom of page