top of page

LEDERSTØTTE

Bedico HMS har sertifiserte veiledere opp mot kartleggingsverktøy som er basert på anerkjent forskning innen positiv psykologi.

 

Vårt lederutviklingsprogram fokuserer på leder, ansatt og team og ser dette opp mot organisasjonens ønsker og behov.

 

Vi ser på både ledere og ansattes styrker opp mot teamet eller bedriftens målsetninger. Dette gjør vi fordi det å motivere til innsats henger nøye sammen med den enkeltes interesser og styrker. Av den grunn er derfor medarbeider, lederes og teamets styrker noe som bør være kjent og videreutvikles gjennom trening.

Vår filosofi er at alle medarbeidere ønsker anerkjennelse, å bli sett og å oppleve seg selv som kompetente bidragsytere på arbeidsplassen.

 

Gjennom våre programmer er det et mål at du som leder lettere kan få medarbeideren til å forstå forventninger som bedriften har, og hvordan bedriftens mål kan realiseres. Gevinsten er medarbeidere som er mer fornøyd og mer effektive noe som både slår positivt ut på arbeidsmiljøet og lønnsomheten.

Med vårt lederutviklingsprogram vil følgende kunne inngå som del av programmet:

Medarbeidersamtalen

Teambygging

«Den vanskelige samtalen»

Kommunikasjon og samhandling

Med lederstøtte fra oss i Bedico får du tilgang på ulike verktøy og teknikker som gjør arbeidsdagen lettere.

bottom of page