top of page

SYKEFRAVÆR

Sykefravær er svært kostnadskrevende og bør være en viktig del av HMS-arbeidet. Vi i Bedico har egne solide verktøy knyttet til oppfølging av og reduksjon av sykefravær.

 

Vårt helhetsperspektiv tar hensyn til 24-timersmennesket og fokuserer på hvordan man skal oppleve mestring og overskudd i en travel hverdag. 

 

For å kunne ha et lavt sykefravær i bedriften er det viktig å tenke trivsel, helse og livsstil, samt se på hvilke faktorer den enkelte opplever som helsefremmende.

Vi bistår både på individ- og organisatorisk nivå, og er vant til å samarbeide med fastleger og NAV.

bottom of page