top of page

KURS

Vi i Bedico holder mange ulike kurs innen ulike HMS temaer.

 

Nedenfor i vår kurskalender finner du en oversikt over kommende kurs.  Her kan du også melde deg på ønskede kurs.

Om du ønsker mer informasjon om kurs, eller om du ønsker et intern-kurs for dere som virksomhet så ta gjerne kontakt med oss.

Telefon 73185210 

Et godt og systematisk HMS-arbeid bidrar til lønnsomhet, trivsel og styrker bedriftens omdømme. Vi vektlegger på våre kurs å gi konkrete, bransjerelaterte eksempler slik at deltakerne opplever læring og økt kunnskap i etterkant.

Økt kunnskap vet vi kan redusere nestenulykker, arbeidsmiljøproblemer og sykefravær. 

40 timers HMS-kurs, HMS-opplæring for ledere og livreddende førstehjelp er blant våre mest populære kurs. Ta kontakt om du ønsker å høre mer om våre kurs

40-timer HMS-kurs

Et obligatorisk HMS kurs for verneombud og AMU medlemmer. En grunnopplæring 

med bransjerelaterte eksempler opp mot Arbeidsmiljøloven.

 

HMS-opplæring for ledere

Obligatorisk kurs rettet mot ledere og personalansvarlige basert på Arbeidsmiljøloven. 

Et overordnet fokus er på hvordan drive et forsvarlig HMS arbeid i egen virksomhet.

 

Livreddende førstehjelp

Vi har som mål at alle arbeidstakere skal føle seg trygg på å kunne yte førstehjelp 

dersom ulykken er ute.

Alle får oppfølging på kurset slik at de behersker førstehjelpsteknikkene godt.

Det utstedes kursbevis til alle deltakere

Kursene tilbys enten i Bedico sine lokaler eller i kundens lokaler

 

Brannvern

Vi tilbyr kurs innen:

 

  • Grunnleggende brannvernteori

  • Evakueringsøvelser

  • Praktiske slukkeøvelser

  • Kombinasjonsøvelser (brann, sanitet)

 

Ergonomi

I ulike yrker hvor manuelt fysisk arbeid utføres, finnes det ofte noen bestemte 

arbeidsoppgaver som er belastende slik at muskulære plager og sykefravær er 

tilstede. Det må arbeides systematisk med tiltak for å fjerne eller redusere denne 

risikoen. 

Dette krever kunnskaper om ergonomi både for arbeidsgiver og arbeidstakere. Våre 

kurs er skreddersydd opp mot mange ulike bransjer slik at deltakerne skal oppleve 

nytte og læring opp mot egen arbeidsdag.

Andre kurs:
HMS økonomi
Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek
Verneutstyr og vernetiltak
Konflikthåndtering
AKAN
Vanskelige personalsaker
Vold og trusler
Risikovurdering (ROS)
Sykefravær

 

bottom of page