• Instagram - Grå Circle
  • Facebook - Grey Circle

KURS

Et godt og systematisk HMS-arbeid bidrar til lønnsomhet, trivsel og styrker bedriftens omdømme. Vi vektlegger på våre kurs å gi konkrete, bransjerelaterte eksempler slik at deltakerne opplever læring og økt kunnskap i etterkant.

Økt kunnskap vet vi kan redusere nestenulykker, arbeidsmiljøproblemer og sykefravær. 

40 timers HMS-kurs, HMS-opplæring for ledere og livreddende førstehjelp er blant våre mest populære kurs. Ta kontakt om du ønsker å høre mer om våre kurs eller bestille plass.

40-timer HMS-kurs

Et obligatorisk HMS kurs for verneombud og AMU medlemmer. En grunnopplæring 

med bransjerelaterte eksempler opp mot Arbeidsmiljøloven.

 

HMS-opplæring for ledere

Obligatorisk kurs rettet mot ledere og personalansvarlige basert på Arbeidsmiljøloven. 

Et overordnet fokus er på hvordan drive et forsvarlig HMS arbeid i egen virksomhet.

 

Livreddende førstehjelp

Vi har som mål at alle arbeidstakere skal føle seg trygg på å kunne yte førstehjelp 

dersom ulykken er ute.

Alle får oppfølging på kurset slik at de behersker førstehjelpsteknikkene godt.

Det utstedes kursbevis til alle deltakere

Kursene tilbys enten i Bedico sine lokaler eller i kundens lokaler

 

Brannvern

Vi tilbyr kurs innen:

 

  • Grunnleggende brannvernteori

  • Evakueringsøvelser

  • Praktiske slukkeøvelser

  • Kombinasjonsøvelser (brann, sanitet)

 

Ergonomi

I ulike yrker hvor manuelt fysisk arbeid utføres, finnes det ofte noen bestemte 

arbeidsoppgaver som er belastende slik at muskulære plager og sykefravær er 

tilstede. Det må arbeides systematisk med tiltak for å fjerne eller redusere denne 

risikoen. 

Dette krever kunnskaper om ergonomi både for arbeidsgiver og arbeidstakere. Våre 

kurs er skreddersydd opp mot mange ulike bransjer slik at deltakerne skal oppleve 

nytte og læring opp mot egen arbeidsdag.

Helse, livsstil og trening

Vår livsstil påvirker kroppen både fysisk og psykisk. Bedico holder kurs knyttet til 

bedre spisevaner, mer fysisk aktivitet, røykeslutt, mindre alkohol, mindre stress og 

mindre bekymring. Med våre kurs er målet å øke kunnskap og forståelse for hvordan 

man kan påvirke overskudd, helse, prestasjonsevne med mer.

 

Stress og stressmestring

Gjennom kunnskap om press og hva som forårsaker stress får du på våre kurs lære 

metoder for å hjelpe deg selv til en bedre hverdag. Hva forårsaker det? Og hvordan 

kan du takle det? Målet er å ha en hverdag med opplevelse av balanse og glede.