VISJON, MISJON OG VERDIER

UNDER REVIDERING

VÅR VISJON

"Vi utgjør en forskjell og skal være foran med bistand som løfter mennesker og organisasjoner"

 

Det som utgjør en forskjell i organisasjoner er alle de unike menneskene. God ivaretakelse av ansatte og ledere er det som virkelig betyr noe.

Overordnet målsetning

«Å være en foretrukken leverandør av bedriftshelse og tjenester innenfor våre kjerneområder»

Vår misjon

Vårt dypeste formål er å bidra til bedre helse og forebygge fysisk eller psykisk arbeidsrelatert sykdom og personskade.

Vår bistand skaper verdi og er lønnsomt for våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere

Våre verdier

Alt det vi gjør i Bedico HMS har bakgrunn i våre kjerneverdier. Våre verdier gjenspeiler måten vi tenker og arbeider på. Disse er byggesteiner for vår kultur og vår utvikling

Vi ønsker at våre verdier skal være synlige for alle de som kommer i kontakt med oss.

«KIME»

 

​Kvalitet

  • i alle ledd,

  • i ord og i handling

Innovativ​

  • løsningsorientert

  • fremtidsrettet

 

​Målrettet

  • skape vekst - for selskapet og for hver enkelt ansatt

 

Ekte

  • service,

  • solid kompetanse

  • varige relasjoner

  • Instagram - Grå Circle
  • Facebook - Grey Circle