top of page

KRISEBEREDSKAP

En krise er en alvorlig hendelse som kommer overraskende på virksomheten og hvor det er behov for rask handling og ekstraordinære tiltak.

Hendelsen oppleves ofte å være ute av kontroll og preges av tidspress, usikkerhet og manglende informasjon. I tillegg vet vi at det under kriser er stor pågang og interesse utenfra, ikke minst fra media.

Vi i Bedico HMS har spesialkompetanse knyttet til det å trene på og håndtere kriser. Vi skreddersyr beredskaps- og kriseøvelser til den enkelte virksomhet med utgangspunkt i bransje og ferdighetsnivå.

Vi gjennomfører alt fra grunnleggende krisestabsøvelser til øvelser i større skala.

 

Alle våre øvelser har læring i fokus. Dette betyr at vi er veldig opptatt av at virksomheten skal sitte igjen med økt lærdom og nytte for videre utvikling av interne ferdigheter. Om ønskelig er vi også behjelpelig med revidering eller bistand knyttet til interne beredskapsplanverk.

Alle våre øvelser har fire deler:

  • Planlegging

  • Gjennomføring

  • Evaluering

  • Oppfølging/implementering

Om du ønsker å høre mer om krise og beredskapsøvelser ta gjerne kontakt med oss på 73185210.

bottom of page