top of page

HMS-SYSTEMATIKK

Vi legger stor vekt på at kundene skal være delaktig i prosessen slik at alle får et eierskap til systemet.

Alle våre systemer er skreddersydd ut fra bransje og kan derfor enkelt tilpasses alle virksomheter. Våre HMS-dokumenter satt i system tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften.

HMS-systematikk er også en viktig del av våre HMS-kurs, slik at deltakerne opplever hvor enkelt man kan drive et HMS arbeid systematisk. 

Vårt system fokuserer på hvordan man kan forbedre et arbeidsmiljø.

bottom of page