top of page

HELSEFREMMING

I Bedico HMS har vi et fokus på at mennesker ønsker å være i jobb og at det å arbeide er helsefremmende for oss. Så er det noen faktorer som kan være belastende i et arbeidsmiljø og disse må man ta hensyn til.

Gjennom flere år har vi i Bedico utarbeidet et solid konsept hvor vi ser på faktorer som er helsefremmende opp mot faktorer som kan være belastende. Vi bistår våre kunder opp mot hva det er som gir en positiv opplevelse av arbeidet, hvilke områder av arbeidet som kan gi en overbelastning, samt ser dette opp mot innsikt i egen helse.

Vi bruker vår fagkompetanse til å veilede våre kunder opp mot hvilke faktorer i yrket som kan gi en risiko for uhelse, samt hvordan bedriften og ansatte kan tenke nytt fremover.

I vårt konsept benytter vi forskningsbaserte metoder, hvor bedrift og ansatte får konkret veiledning fra start, underveis og satt i system. 

Målet med vårt konsept er å forebygge helseplager, redusere muskel- og skjelettlidelser eller andre tilstander og sykdommer.

 

Vårt konsept består av følgende:

  1. Undersøkelse/kartlegging og risikovurdering

  2. Tiltak skreddersydd for deltaker eller bedrift.

  3. Oppfølging over en bestemt periode.

  4. Evaluering etter fastsatt periode.

 

Vårt konsept er laget for å støtte opp om bedriftenes arbeid med å legge til rette for helsefremmende arbeidsplasser.

bottom of page