top of page

FØRSTEHJELP

OG BRANNVERN

Bedico tilbyr kurs i førstehjelp og brannvern som passer bedriftens behov.

Våre kurs er tilrettelagt den kunden vi møter. Ulike kurs er tilpasset ulike kunder, som for eksempel:

  • Barnehager

  • Industri

  • Vektere

  • Legesentere

  • Kontoransatte

  • etc.

 

Våre grunnkurs og repetisjonskurs har en varighet på 3 eller 4 timer, men vi tilbyr selvfølgelig kurs av annen varighet om dette er ønskelig.

Førstehjelpskurs

Deltagere på våre førstehjelpskurs får utlevert et førstehjelpshefte og kursbevis. Vi utsteder dokumentasjon til bedriften på at ansatte har gjennomført førstehjelpskurs. Ofte vil kunden at kurset gjennomføres hos bedriften, og vi tilbyr også egne kurslokaler.

Vi gjennomfører også kurs i bruk av hjertestarter.

Brannkurs

Vi tilbyr kurs innen:
Grunnleggende brannvernteori
Evakueringsøvelser
Praktiske slukkeøvelser
Kombinasjonsøvelser (brann, sanitet)

Vi lager også øvelser som er en kombinasjon av ovenfornevnte, og skreddersyr øvelser tilpasset den enkelte arbeidsplass og næring. Våre priser på brannvernøvelser kan konkurrere med de fleste seriøse aktører i markedet.

Vi utsteder dokumentasjon på gjennomførte øvelser.

 
Hjertestarterkurs

I stadig større grad finnes det hjertestartere der mye folk ferdes. Dette er enkle startere som kan betjenes av legfolk etter gjennomført kurs. Bedico Instruksjon er driver både salg av hjertestartere og opplæring i bruken av disse.

Ta kontakt med oss for mer informasjon på 73 18 52 10.

bottom of page