top of page

FOREBYGGING

I Bedico er vi opptatt av at arbeidsmiljøet bør sees på i et helhetlig perspektiv hvor både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet sees i sammenheng.

 

Med psykososialt arbeidsmiljø menes faktorer som omhandler samspill og trivsel i bedriften. Med fysisk arbeidsmiljø menes ergonomiske, kjemiske og biologiske faktorer.

 

Vi bistår med kartlegginger av bedriftens fysiske og eller psykososiale arbeidsmiljø for å kunne foreslå gode og målrettede tiltak. 

 

Vi i Bedico kan bistå med å redusere risiko for at arbeidstakerne får helseskader. Dette gjøres blant annet gjennom kartlegginger, risikovurderinger og rådgivning om fjerning eller reduksjon av risiko. 

 

Vi har solid kompetanse og bistår også med yrkeshygieniske målinger i forhold til kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.

BEHANDLING

Vi i Bedico er brennende opptatt av å bidra til at folk holder seg friske, opplever mer overskudd og er klare for neste arbeidsdag. Vi har et omfattende verktøykasse for ulike virksomheter og enkeltpersoners behov. Vi helsetilnærming tar utgangspunkt i 24-timers-mennesket og er rettet mot både forebygging og behandling. Hos oss får du hurtig bistand og tett oppfølging.

bottom of page