top of page

ERGONOMI

Muskel og skjelettplager er en av de største enkeltårsakene til sykefravær og arbeidsskader.

 

Bedico veileder i gode ergonomiske arbeidsprosesser med fokus på å redusere tunge eller ensformige belastninger. Dette gir bedre helse, overskudd og 

arbeidsglede.

 

Fokus på ergonomi under arbeidsdagen omhandler både planlegging og tilrettelegging av arbeidet. Dette kan redusere unødvendig tunge løft og belastninger. Bedicos fagpersoner bistår også i planleggingsfaser ved nybygg eller ved ombygging av lokaler. Dette kan være svært besparende for virksomheten slik at man slipper feilkjøp, utskifting av utstyr eller uhensiktsmessig ombygging.

 

Noen områder der vi kan bistå:

  • Kartlegging på arbeidsplassen med forslag til hvordan forebygge muskel/skjelettplager

  • Skreddersydde ergonomiske tiltak

  • Kurs og opplæring

  • Utprøving av hjelpemidler

bottom of page