top of page

VI I BEDICO TILBYR EKSPERTBISTAND VIA NAV

Ekspertbistand kan gis til en arbeidsgiver i enkeltsaker der det er lange  og/eller hyppig gjentakende sykefravær.

 

Tilskudd kan gis i sykemeldingsperioden, men også mellom sykemeldingsperioder eller der hvor dette forekommer hyppig.

 

For deg som er medlem hos oss vil det være naturlig og bruke oss som din ekspert. Du må ikke nødvendigvis være medlem for å bruke oss. Vii tar også på oss enkeltoppdrag fra andre bedrifter.

Dette kan f.eks være arbeidsplassvurderinger hvor det sees nærmere på ergonomiske, organisatoriske, psykososiale og andre fysiske arbeidsforhold.

Du søker tilskudd for ekspertbistand på NAV sine sider, men du trenger å kontakte de skriftlig eller per telefon, før du sender søknaden. I den sammenheng trenger du et pristilbud fra oss, en enkel oversikt over hva oppdraget skal bestå av og ca antall timer. Dette legger du med søknaden om ekspertbistand. Når oppdraget er fullført så ber man om refusjon for sine faktiske utgifter.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med prosessen.

bottom of page