top of page
Online kurs.png

Online kurs

De fleste av våre kurs holder vi nå som webinar på pc. Våre kurs skreddersys.

 • HMS kurs for Verneombud, AMU og ledere

 • Førstehjelpskurs

 • Sykefravær og permittering

 • Psykososial støtte

 • Krise og beredskap

 • Ergonomi og hjemmekontor

 • med mer

Videokonsultasjon.jpg

Video konsultasjoner

Vi tilbyr videosamtaler med lege, fysioterapeut, psykolog og sykepleier

Du trenger ikke å laste ned en App noe som gjør det hele svært enkelt.

 • Fysioterapi + ergonomisk veiledning

 • Helsegodkjenning Offshore, dykkere og sjømenn.

 • Målrettede helseundersøkelser

 • Lederstøtte i krise og psykolog bistand

 • Støttesamtaler for ansatte og ledere.

Ergonomi.png

Ergonomi og hjemmekontor

Mange av oss er i disse dager stasjonert på hjemmekontor. Her kan du se en video om ergonomiske faktorer det er viktig å ta hensyn til for å unngå plager og skape variasjon under arbeidsdagen. For å se videoen så trykk enten på bildet eller knapp nedenfor

bottom of page